1. moravsko - slovenský benefičný golfový turnaj

Ďakujeme všetkým účastníkom, priaznivcom golfu a dobrých skutkov, za príjemný čas strávený na golfovom ihrisku. Ďakujeme všetkým partnerom, ktorí na túto príjemnú akciu prispeli alebo obohatili jej večerný program.
Veľká vďaka tiež patrí našim VIP hosťom pani Magde Vášaryovej a pánom Milanovi Lasicovi a Marekovi Ebenovi, ktorí zatraktívnili svojou účaťou turnaj.


Fotogaléria z akcie

Použitie výťažku z turnaja
Výťažok z turnaja bude použitý na podporu projektov cezhraničnej spolupráce a rozvoja moravsko-slovenského pomedzia. Program Bez hraníc, v rámci ktorého si bude možné o podporu požiadať, bude vyhlásený začiatkom novembra.

Podujatie zorganizovali Nadácia Centra pre filantropiu a Jihomoravská komunitní nadace, ktoré sa venujú podpore a rozvoju filantropie.

 

Organizátori

Partneri